Utbildningstjänster

DIDAK – Ett steg in i framtiden.

Didak utbildning erbjuder specifika utbildningstjänster inom Matematik, Naturvetenskap, Ekonomi, Juridik på grundskole-, gymnasie- och universitetsnivå. Externa föreläsningar inom området diagnoser och hur det är att leva autism och dyslexi. Didak har läxläsning och privat undervisning. Didak erbjuder idrottsföreningar och privat personer målvaktsträning inom fotboll och hockey. Där didak kan även erbjuda Dj/Bartender. Didak utbildning har en en egen utbildningsportal.

Matematik/Naturvetenskap
Våra specifika ämnes utbildningstjänst är en ämnes specifik helhetslösning inom Matematiken/Naturvetenskap/Teknik/Biologi/Naturkunskap/Ekonomi/Juridik/Pedagogik/IKT på alla kunskapsnivåer. Där vi tar hand om er, oberoende var ni befinner dig idag och vilka mål ni har. Våra specifika ämnes utbildningstjänsten är helt skräddarsydda, med egna studieplaner, planering och strukturering eget utbildningsmaterial, allt under eget ansvar, m.m. Följer skolverkets kunskapskrav och kursplaner, både för grundskolan och gymnasiet. För att uppfylla del lagstadgade kunskapsmålen och leda mot uppsatta kunskapsmål, d.v.s. ett livslångt lärande.

 • Matematik/Naturvetenskap/Teknik/IKT och speciallärare – Grundskolan
 • Ekonomi/Juridik/Naturvetenskap/Biologi/Matematik – Gymansiumet

Skribent och litteraturförfattare
Vi erbjuder skribent uppdrag och litteraturförfattning, inom utbildning och idrott. Med skribent uppdrag inom socialmedier rörande demokrati och politiska sakkunnighet, författare inom ekonomi, juridik, matematik, naturvetenskap, rörande demokrati och yttrandefrihets, diagnoserna autism och dyslexi, läromedelsförfattare, uppdrag inom idrott och utbildning. Där vi gör skapar eget läromedel och lärande material och säljer litteraturen och erbjuder specifika utbildningstjänster, där våra författare och skribenter föreläser utifrån vårt författande. Kan även trycka lösnummer och utge eget material.

Föreläser inom diagnoserna Autism/Dyslexi

Att leva med diagnoser i värld av oförståelse. Hur du bemöter och din förståelse för personer med olika diagnoser är avgörande för personens välbefinnande.

 • Hur gör man på bästa sätt för att möta barn och vuxna med olika och kombinationer av diagnoser?
 • Hur ökar vi vår medvetenhet och förståelse för hur vi bemöter barn och vuxna med olika och kombinationer av diagnoser på bästa sätt?
 • Hur förbereder vi barn och vuxna med olika och kombinationer av diagnoser till en värld av oförstående och oordning?
 • Vad säger senast forskningen och didaktiken?

Föreläsningen och utbildningen bygger på både masterstudier och en personlig resa genom en värld som inte förstår. En värld i oordning och oförstående. Föreläsningen kommer ge er än spännande resa med olika dilemman från verkligheten, där ni får möjligheten att se världen från ett helt nytt perspektiv.

 • Föreläsningen och utbildningen synlig gör hur personer med olika och kombinationer av diagnoser upplever och uppfattar omgivningen.
 • Föreläsningen och utbildningen synliggör redskap och färdigheter som behövs utvecklas och stärkas och för att anpassa sig till omvärlden på ett fungerande sätt.
 • Föreläsningen och utbildningen ger omgivningen förståelse för hur de olika och kombinationer av diagnoser upplever olika situationer och händelser.
 • Föreläsningen och utbildningen synlig gör styrkor och svagheter hos personer olika och kombinationer av diagnoser.
 • Föreläsningen och utbildningen belyser och ökar förståelsen för den stressen, de känslorna och den vardagsångest som personer med olika och kombinationer av diagnoser måste hanterar dagligen.
 • Föreläsningen och utbildningen belyser och synliggör den senast forskningen och didaktiken omkring olika kombinationer av diagnoser.

Föreläsningen och utbildningen är uppbyggd av föreläsning, work shop och grupparbeten.

Vågar nu följa med på en resa bortom och utanför den vanliga vardagen, en resa med många skratt, mycket fakta, forskning, nya redskap och stor dos av allvarlighet. Vardagen kommer bli lite annorlunda och mera berikad än innan.

Målvaktstränare/Tränare Fotboll/Hockey
Vi erbjuder målvaktsträning, teknikträning och uppdrag som tränare. Genom vårt skribent och litteraturförfattning har vi skapat en egen kunskapsbank, med helt egna tränngsövningar och tränings upplägg. Där era målvakten får ta del av senaste träningen, målvakterna behöver träna sin grundteknik med både händer och fötter, spelförståelse, fysik och arbeta med det mentala. Grundtekniken är avgörande för alla fotbolls- och hockeyspelare. Målvakter behöver extern målvaktsträning, inte vara i en miljö enbart som statister för ute spelarna. Ge era målvakter och även era utespelade chansen att lyckas.

Föreläsning
Föreläsningar varierar från den enskilda klassen/grupper, läxhjälp, till föreläsningar i olika storlekar. Innehållet varierar från matematik för alla, naturvetenskap för alla, företagsekonomi, företagande, livskunskap, juridik, eller externa föreläsning om autism, dyslexi och hur det är att leva med diagnoser.

Dj/Bartender
Didak tjänster till restaurangerna, nattklubbarna och privat personer som Dj och Bartender. Didak erbjuder Dj för alla ålders kategorier, våra tjänster till restauranger, nattklubben, bröllopet, födelsekallas eller din hemma fest.