JURIDIK

JURIDISKA/FÖRETAGS TJÄNSTER

Juridik kan hjälpa till att utveckla och komma igång med ditt företaget. Vi arbetar dessutom i nätverk med andra aktörer för erbjuda en helhetslösning i högsta klass. Juridik hjälper bland annat till med marknadsföring, ekonomi, affärsjuridik, juridisk rådgivning och affärsplanering.

De kunskaper vi själva inte är experter på länkar vi dig till våra kontakter så att vi alltid håller högsta klass till dig som kund! Vi erbjuder alltid hellösningar av högsta klass till våra kunder!

Juridik sätter samman ditt företagspacket där innehållet är anpassat efter dina/erat behov.

Juridik erbjuder alltid ett fast pris och även rörligt för att kunden ska kunna ha tydlig överblick efter eget önskemål.

Juridik erbjuder ett juridiska tjänster för både privatpersoner och företagskunder. Vi erbjuder ett stort utbud av allt från straffrätt, familjerätt, avtalsrätt, näringsrätt, fordringsrätt, ersättningsrätt, processrätt, personlig assistansrätt och mycket där till. Vi erbjuder dig/er en helhetslösning.

Juridik arbetar brett inom fler juridiska områden bland annat:

  • Familjerätt-Personrätt-äktenskapsrätt-familjerätt-barnrätt-arvsrätt/testamente
  • Avtalsrätt, nyttjanderätt, köprätten
  • Associationsrätt-Jobbar konsult och med bolags frågor
  • Arbetsrätt-Marknadsrätt-Immaterialrätt
  • Fordringsrätt-Insolvensrätt-Säkerhetsrätt
  • Försäkringsrätt-skadeståndsrätt
  • Straffrätt
  • Juridiksrådgivning omkring personligassistans

Kontakt

Växel (+46) 0706140051
Email info@saresgroup.se
Facebook