JURIDIK

Migrationsrätt

Juridik  har tolkar som tolkar på Arabiska, Somaliska, swahili, Persiska (Dari-Pashto) och Franska. De språk vi inte har själva i verksamheten hyr vi in under asylprocessen. Tolkarna finns med under hela asylprocess.

Migrationsverket kommer att pröva din ansökan om skydd i Sverige i enlighet med  utlänningslagen. Du kan läsa mer om asyl, lagar och dina rättigheter och skyldigheter under flera av rubrikerna på webbplatsen. Enligt flyktingkonventionen, svensk lag och EU:s regler är du flykting bland annat om du har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av din sexuella läggning, ditt kön, könsuttryck eller annan tillhörighet till viss samhällsgrupp. Förföljelsen kan till exempel komma från hemlandets myndigheter, men den kan också komma från personer eller grupper i din omgivning och myndigheterna i ditt land inte kan eller vill ge dig skydd mot förföljelsen. Risk för förföljelse kan leda till att du får flyktingstatus, oavsett om det är staten, din familj eller andra personer som hotar dig. Rätten att uttrycka sig och engagera sig politiskt utan rädsla för förföljelse oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annat är också exempel på vad som kan ge dig rätt att stanna i Sverige. Var därför så noga du kan när du beskriver just din specifika situation och varför just du är rädd. (Källa: Migrationsverket)

DUBLINFÖRORDNINGEN

EU:ss medlemsstater och vissa andra EU länder har genom Dublinförordningen enats
212991om att en ansökan om asyl ska prövas av det första europeiska landet som en asylsökande kommer till. När du har ansökt om asyl kommer vi därför först att utreda om det är i Sverige som din ansökan ska prövas. Om du har rest igenom, sökt asyl eller
fått ett visum till ett annat av länderna som ingår i överenskommelsen, men anser dig ha skäl till att din ansökan bör prövas i Sverige, har du möjlighet att framföra dessa skäl till oss (och om möjligt lämna in dokumentation av dina specifika skäl till att din ansökan bör prövas i Sverige) under ett möte som kallas för kommunicering.

(Källa: Migrationsverket)

Länk: Dublinförordningen.

ASYLPROCESSEN

Länk: Migrationsverket


Bilden från (www.migrationsverket.se)

Kontakt

Växel (+46) 0706140051
Email info@saresgroup.se
Facebook